klaar_voor_de_toekomst1
klaar_voor_de_toekomst2
klaar_voor_de_toekomst3

Projectaanpak en werkwijze

Onze lijfspreuk is: "Samen ‘groener’ bouwen , samen ‘groener’ werken."

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het beste resultaat wordt altijd behaald door samen te werken. Dit geldt zeker bij het bouwen of renoveren van uw project. Samenwerken kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Altijd met als doel de beste prijs-kwaliteit verhouding.
Hierbij valt te denken aan een bouwteam, ketensamenwerking en RGS. Ook kunt u bij ons terecht voor turn-key projecten of voor de complete ontwikkeling van uw bouwplannen.

 

Bouwteam
Bij een bouwteam vormt de opdrachtgever in de initiatieffase een team bestaande uit een architect, constructeur en een aannemer. Door alle partijen in een vroeg stadium bij de uitwerking van de plannen te betrekken wordt de kennis en kunde van alle partijen direct ingebracht. Dit komt de kwaliteit van het bouwwerk ten goede en het levert de nodige financiële besparingen op.

Onze rol binnen het bouwteam is het inbrengen van onze praktisch bouwtechnische kennis, en bovendien het bewaken van het vastgestelde budget. Het is onze taak om er voor te zorgen dat de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt behaald binnen de vastgestelde kaders.

Het samenwerken in een bouwteam zit in ons DNA. Er is namelijk niks mooiers dan samen een bouwproject realiseren, waarbij samen gestreefd wordt naar de hoogst haalbare kwaliteit.


Ketensamenwerkingen en RGS
In het verlengde van de bouwteam-samenwerking kunnen wij u ook van dienst zijn voor project-overstijgende samenwerkingsverbanden, middels ketensamenwerking of RGS.

In een notendop komt het erop neer dat we samen met u het gewenste kwaliteitsniveau van een gebouw/complex bepalen en op basis daarvan het onderhoud en beheer voor een meerjarige periode calculeren, in stand houden en bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor de afgesproken kwaliteit van het gebouw.

Een dergelijk samenwerking kent diverse voordelen, het biedt meer continuïteit, het is kostenbesparend (lagere onderhoudsfrequentie en minder bouwvergaderingen) en bovenal wordt u als opdrachtgever meer ontzorgt. Wij zijn immers verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken prestatie-eisen.

 

Ontwikkeling en turn-key
Bouwbedrijf van Montfort is een ontwikkelend aannemer. Wat inhoudt dat wij zelf grondposities verwerven of op gronden van derden vastgoed ontwikkelen. We zetten breed in op de woningmarkt door in ons woningbouwconcept rekening te houden met de wensen van onze kopers. Zo kan men een casco woning kopen om zelf zoveel mogelijk zelf te doen. Ook bieden we de mogelijk (samen met onze partners) om de woning Turn-key op te leveren. Dan is de woning (bijna) volledig afgewerkt en gereed voor bewoning.

Natuurlijk kunnen wij dit ook samen met u doen, wanneer u plannen heeft om vastgoed te gaan ontwikkelen. Samen met u bekijken we  de mogelijkheden en we begeleiden u tijdens dit proces. Met als doel om samen een mooi nieuw bouwplan te realiseren.

 

Samen werken, Samen bouwen
Zoals u heeft gelezen kan het realiseren van uw bouwplannen via verschillende samenwerkingsverbanden. En uiteraard denken wij hierin graag met u mee. Vandaar ook onze lijfspreuk: Samen werken, Samen Bouwen.

Mocht u bouwplannen hebben dan horen wij dit graag. De koffie staat altijd klaar.
klaar_voor_de_toekomst3.jpg

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Duurzaamheid, circulair bouwen en social return zijn nieuwe trendwoorden in de bouwwereld. Allemaal onderdelen van MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


MVO vraagt om een transitie van het bouwen en het ondernemen. Wij als aannemer zijn veel meer bezig met bewust en toekomstbestendig bouwen. Gebruik maken van duurzame materialen, circulariteit en realiseren van woningen met lage energielasten en daarmee woningen geschikt maken voor de huidige marktvraag, maar ook voor de marktvraag over 20 jaar.


Ook de verduurzaming en renoveren van bestaande woningen en “van het gas af” vraagt om nieuwe energie-concepten en grote aanpassingen aan de schil om deze woningen weer toekomstbestendig te maken en de energielasten te verlagen.


Voor zowel de nieuwbouw als renovatie zetten wij deze duurzaamheid en circulaire stappen samen met onze vaste ketenpartners. De kennis en kunde van onze installateurs en ons eigen bouwkundige kennis brengt ons naar vernieuwing en de beste prijs-kwaliteit verhouding binnen de kaders van onze opdrachtgevers en marktvraag.


Maar MVO binnen bouwbedrijf van Montfort gaat verder dan duurzaamheid en circulariteit op de bouwprojecten. Ook zijn we bezig met de verduurzaming van ons kantoor en verhogen we de circulariteit op de werf door specifieke afvalscheiding. Ook digitalisering van het proces en beperken van printen van papier zijn kleine verbeterstappen die we maken.


Daarnaast zijn we maatschappelijk betrokken in de gemeente Bergeijk door diverse (financiële) jaarlijkse bijdragen aan verschillende verenigingen.


Binnen onze organisatie is een separaat MVO team samengesteld vanuit verschillende lagen van de organisatie om nog meer en beter in te zetten op MVO. En dit als één van onze kernwaarde verder te implementeren in onze organisatie.


Eigenlijk is onze lijfspreuk dan ook Samen ‘groener’ bouwen , samen ‘groener’ werken.

duurzaamheid-klein.jpg
Bouwbedrijf van Montfort BV
Standerdmolen 11 | 5571 RN Bergeijk | T: 0497-573133 | info@montfortbouw.nl
Volg ons op