Bouwbedrijf_van_Montfort1

BOUWBEDRIJF VAN MONTFORT

Als regionaal bouwbedrijf is Bouwbedrijf van Montfort BV sinds het einde van de jaren 60 van de vorige eeuw actief binnen alle sectoren van de bouwnijverheid. Die activiteiten worden uitgevoerd door ongeveer 65 vaste medewerkers, die zich bezig houden met werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud van woningbouw projecten en bedrijfspanden.

WERKWIJZE

Voor elk bouwplan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Vooraf wordt bekeken hoe groot en hoe complex het werk is en wat de doorlooptijd van het project is.

Binnen Bouwbedrijf van Montfort BV wordt het project vervolgens helder gecommuniceerd en overgedragen van directie aan projectleiding. Hierbij worden alle onderdelen van de calculatie doorgenomen, zodat de projectleiding volledig op de hoogte is van alle details van het werk. Daarna vindt er overleg plaats tussen de opdrachtgever, de directie en de projectleiding. Hierbij wordt het definitieve plan van aanpak gepresenteerd. Het resultaat van dit gesprek wordt vertaald naar de uitvoering, die aansluitend samen met het bouwplaatspersoneel begint met de werkzaamheden. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen uitvoerder en projectleider. Periodiek zal er een bouwvergadering worden belegd met de opdrachtgever, waarin alle aspecten aangaande het werk worden besproken en vastgelegd. 

Voortgangscontrole 
Uitvoerder en projectleider zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het gehele werk. Daarom wordt er voor er begonnen kan worden met de werkzaamheden een planning gemaakt voor het bouwplan. Op deze planning staat precies aangegeven welke werkzaam­heden op welk moment uitgevoerd moeten worden. Deze planning wordt voortdurend bewaakt, zodat de opleverdatum nooit in gevaar komt. 

Kwaliteitscontrole/borging
De uitvoerder is op de hoogte van alle gangbare kwaliteits­normen en de geldende regels van het Bouwbesluit. Hij is dagelijks op de bouwplaats aanwezig en verzorgt de visuele controle. Bij constatering van afwijkingen ten aanzien van de kwaliteitsnormen zal hij onmiddellijk maatregelen treffen, zodat de afwijking zo spoedig mogelijk kan worden hersteld. Ook wordt zo’n voorval besproken in de bouwvergadering met de opdrachtgever en worden er maatregelen genomen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.
DSC_5069

GESCHIEDENIS

In het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw werd de focus van het bedrijf verlegd. Op het Brabantse platteland nam de bouw van stallen een grote vlucht. En ook Bouwbedrijf van Montfort BV legde zich met veel succes toe op deze nieuwe activiteit. Het bedrijf groeide explosief en binnen het tijdsbestek van 1 jaar was het personeels­bestand verviervoudigd tot 40 medewerkers. 

Sociale woningbouw 
Midden jaren 70 ging Bouwbedrijf van Montfort BV zich meer en meer toeleggen op projecten in de sociale woningbouw. Hierdoor deden seriematige bouw­projecten hun intrede binnen het bedrijf met als gevolg dat er meer structuur moest komen bij het aansturen van de afzonderlijke bedrijfsprocessen. Werkvoorbereiding en planning werden steeds belang­rijker en het aantal personeel­sleden groeide gestaag. Eind jaren 70 stonden er zo’n 80 medewerkers op de loonlijst. Met onderhoud en renovatie kwam er een ander belangrijk segment van de woningbouw bij, binnen ons bedrijf. Ook dit onderdeel werd voortvarend aangepakt, want jaarlijks werden er steeds grotere projecten op het gebied van planmatig onderhoud gerealiseerd. En met succes. Want de contacten die destijds zijn gelegd bestaan tot op de dag van vandaag nog steeds. Een gegeven dat illustratief is voor de betrouwbaarheid en loyaliteit van de medewerkers van Bouwbedrijf van Montfort BV in de richting van haar opdrachtgevers. Steeds groter en complexer 

Sinds het begin van de jaren 90 worden de projecten waar de vakmensen van Bouwbedrijf van Montfort BV aan werken steeds groter en steeds complexer. Ook de omzetcijfers kregen een geweldige impuls en stabiliseren zich de laatste jaren rond de twintig miljoen euro. Bouwbedrijf van Monfort BV heeft in het recente verleden ook uitgebreid ervaring opgedaan op het gebied van de projectontwikkeling. Er zijn in de afgelopen tijd een aantal panden aangekocht en de nodige grondposities verworven, waarop het bedrijf voor eigen rekening en risico appartementen en woningen heeft ontwikkeld en gebouwd. Ook deze activiteit was bijzonder succesvol, want alle woningen zijn op dit moment verkocht.

Na bijna een halve eeuw van groei en ervaring is Bouw­bedrijf van Montfort BV uitgegroeid tot een begrip. Een bedrijf dat in staat is in alle sectoren van de bouw­nijverheid producten te leveren die voldoen aan alle eisen van de opdracht­gever. Producten van top­kwaliteit, gebouwd door een solide partner die staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
004_Montfort

VISIE

Bouwbedrijf van Montfort BV onderscheidt zich van andere bouwbedrijven in de regio door actief te zijn op alle terreinen van de bouwbranche. Zo ontplooien we op dit moment werkzaamheden op het gebied van woningbouw en utiliteits­bouw en voeren we planmatig onderhoud uit voor verschillende woningbouwverenigingen in de omgeving. 

Een platte dynamische organisatie 
Bouwbedrijf van Montfort BV kenmerkt zich door een platte dynamische organisatie en een open bedrijfs­cultuur. Hierdoor heeft iedereen binnen de organisatie volop de ruimte om op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan zijn of haar functie en werkzaamheden. Ook de rol van de directie en bedrijfsleiding is gebaseerd op betrok­ken­heid bij dit proces. Daarom voelen de medewerkers zich prettig en ontstaan er vaak langdurige arbeids­­­verhoudingen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.

De organisatie is opgezet met een duidelijke visie gericht op kwaliteit en service. Opdrachtgevers mogen hoge eisen stellen aan onze manier van werken en aan onze producten. Want bij ons staan flexibiliteit, veiligheid, service en persoon­lijke aandacht van onze opdracht­gevers centraal tijdens het bouwproces. Maar ook de nazorg staat hoog in het vaandel bij Bouw­bedrijf van Montfort BV. Bouwbedrijf van Montfort BV werkt met een vaste kern van ongeveer 65 medewerkers, waaronder eigen metselaars, timmerlui en opperlieden. En ook op kantoor is het vak­man­­schap groot. Iedereen die betrokken is bij onze projecten heeft minimaal een MBO-opleiding en is in staat om alle documenten en productietekeningen te produceren.
DSC_5365
Bouwbedrijf van Montfort BV
Standerdmolen 11 | 5571 RN Bergeijk | T: 0497-573133 | info@montfortbouw.nl
Volg ons op